Стартира процедура за избор на доставчици по проект „РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО ЛИДЕРСТВО”

Стартира процедура за избор на доставчици по проект „РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО ЛИДЕРСТВО”